alumni@dmst.aueb.gr

Online Promotion & Analytics Contest

Λάβετε μέρος στο διαγωνισμό του AUEB DMST Alumni Association και διεκδικήστε μια δωρεάν θέση αξίας 200€ στο πιο δημοφιλές σεμινάριο του Εργαστηρίου Ηλεκτρονικού Εμπορίου και Επιχειρείν, ELTRUN  “Online Promotion & Analytics” που θα πραγματοποιηθεί στις 4 & 5 Δεκεμβρίου 2015. Για να συμμετέχετε στο διαγωνισμό πρέπει να είστε ενεργό μέλος του Συλλόγου και να έχετε συνδεθεί. Δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα του σεμιναρίου εδώ.

Η συμμετοχή είναι διαθέσιμη μόνο σε μέλη του Συλλόγου Αποφοίτων ΔΕΤ τα οποία είναι εγγεγραμμένα και συνδεδεμένα.
Όροι Διαγωνισμού
1. Ο διαγωνισμός διεξάγεται από τo Σύλλογο Αποφοίτων του Τμήματος Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας/AUEB DMST Alumni Association (εφεξής ο “Σύλλογος” ή ο “Διοργανωτής”) και θα διαρκέσει από την 25/11/2015 έως και την 30/1/2015. Χορηγός του βραβείου είναι το Εργαστήριο Ηλεκτρονικού Εμπορίου και Επιχειρείν, ELTRUN (εφεξής “ELTRUN” ή “Χορηγός”). 2. Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν όλοι οι μόνιμοι κάτοικοι Ελλάδος, ηλικίας 18 ετών και άνω που θα συμπληρώσουν τη φόρμα συμμετοχής του διαγωνισμού στο site του Συλλόγου (http://dmstalumni.com) και έχουν κάνει like στο facebook page του Συλλόγου (http://facebook.com/dmst.alumni) και στο facebook page του ELTRUN (http://facebook.com/eltrungr). 3. Έγκυρες θεωρούνται όλες οι συμμετοχές που περιέχουν το ονοματεπώνυμο, το τηλέφωνο, το email του συμμετέχοντα και τα άτομα είναι μέλη του Συλλόγου. Ο κάθε συμμετέχων φέρει την αποκλειστική ευθύνη για την πλήρη και ορθή συμπλήρωση και υποβολή των στοιχείων του. Ελλιπής ή μη ορθή ή μη αληθής συμπλήρωση των στοιχείων του συμμετέχοντα, παρέχει το δικαίωμα στον Σύλλογο να τον αποκλείσει από τον διαγωνισμό. 4. Το έπαθλο του διαγωνισμού είναι η συμμετοχή στο σεμινάριο online promotion and analytics που θα πραγματοποιηθεί στο Athens Center for Entrepreneurship and Innovation κατά τις ακόλουθες ημερομηνίες: 04/12/2015 και 05/12/2015. 5. Από τις συμμετοχές που θα πραγματοποιηθούν μέσω της αντίστοιχης φόρμας στο facebook page, θα επιλεγούν μετά από τυχαία κλήρωση από τον διοργανωτή (Ευελπίδων 47Α & Λευκάδος 33, Αθήνα Ελλάδα) συνολικά 2 νικητές και 2 αναπληρωματικοί για συμμετοχή στο σεμινάριο. Η κλήρωση για την ανάδειξη των νικητών θα πραγματοποιηθεί στις 1/12/2015 και ώρα 10:00. Οι κληρώσεις θα πραγματοποιηθούν στα γραφεία του ELTRUN Ευελπίδων 47Α & Λευκάδος 33, Αθήνα Ελλάδα, παρουσία εκπροσώπου του ELTRUN και του Συλλόγου. 6. Ο κάθε νικητής, ως προελέχθη, θα αναδειχθεί μετά από τυχαία κλήρωση. Την ίδια ημέρα της κλήρωσης και αμέσως μετά την κλήρωση των νικητών θα κληρωθούν και οι αναπληρωτές στους οποίους θα παραδοθεί το έπαθλο του διαγωνισμού κατά την σειρά επιλογής τους από την κάλπη, στην περίπτωση που επέλθουν τα γεγονότα της παραγράφου 9 κατωτέρω. Kάθε συμμετέχων έχει τη δυνατότητα να συμμετέχει και κερδίσει μία μόνο φορά καθ’ όλη τη διάρκεια διεξαγωγής του διαγωνισμού. 7. Το έπαθλο είναι συγκεκριμένο και δεν μπορεί να εξαργυρωθεί με χρήματα, ούτε να ανταλλαγεί με άλλο είδος ή συμμετοχή σε σεμινάριο άλλης ημερομηνίας. 8. Το προσωπικό και οι ερευνητές του ELTRUN καθώς και οι συγγενείς πρώτου βαθμού αυτών δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχής στον διαγωνισμό. 9. Οι νικητές θα ειδοποιηθούν τηλεφωνικά και με αποστολή email στην διεύθυνση που δήλωσαν. Σε περίπτωση άρνησης του επιλεγμένου νικητή, θα επιλέγονται οι αναπληρωματικοί. Σε περίπτωση κατά την οποία ο διοργανωτής παρά την προσπάθεια του δεν καταστεί δυνατόν να έρθει σε τηλεφωνική επικοινωνία με τον τυχερό ή/και σε περίπτωση που ο τυχερός αρνηθεί την αποδοχή του δώρου ή άκυρης συμμετοχής του λόγω μη συνδρομής των προϋποθέσεων του διαγωνισμού ή μη ανταπόκρισης του συμμετέχοντα εντός 24 ωρών από την τηλεφωνική ενημέρωση και αποστολή email, τότε, δεν υφίσταται ευθύνη του ELTRUN και του Συλλόγου για απόδοση του επάθλου. Στην περίπτωση που επέλθουν τα γεγονότα αυτής της παραγράφου το εν λόγω έπαθλο θα το κερδίσει ο αναπληρωτής νικητής σύμφωνα με την διαδικασία που περιγράφεται στην παράγραφο 6 ανωτέρω. 10. Το ELTRUN και ο Σύλλογος διατηρεί το δικαίωμα να αναρτήσει/δημοσιοποιήσει τον διαγωνισμό, τα ονόματα των νικητών αλλά και φωτογραφικό υλικό από το σεμινάριο στις ιστοσελίδες www.dmstalumni.com, www.eltrun.gr και τα προφίλ στο facebook του Συλλόγου και του ELTRUN αλλά και σε τρίτα συνεργαζόμενα με αυτό μέσα. 11. Ο Σύλλογος έχει δικαίωμα να τροποποιήσει, να ανακαλέσει ή να παρατείνει ή να μειώσει την διάρκεια του διαγωνισμού και της ημερομηνίας διεξαγωγής του σεμιναρίου, αλλά και των κληρώσεων και κατά την διάρκεια του διαγωνισμού χωρίς περαιτέρω ειδοποίηση. Ο Σύλλογος διατηρεί την ευχέρεια κατά την εύλογη κρίση της να ακυρώσει συμμετοχές με αποτέλεσμα οι ενδιαφερόμενοι να μην συμμετέχουν στο διαγωνισμό, μεταξύ άλλων σε περίπτωση που τα στοιχεία τους είναι ελλιπή, προσβάλλουν την εικόνα της διοργανώτριας ή τα χρηστά ήθη και έθιμα, τη δημόσια αιδώ κ.λ.π. 12. Οι συμμετέχοντες / τυχεροί δεν αποκτούν κανένα απολύτως δικαίωμα πάνω στα σήματα και λοιπά διακριτικά του ELTRUN και του Συλλόγου. 13. Η συμμετοχή στον διαγωνισμό σημαίνει ανεπιφύλακτη αποδοχή των όρων συμμετοχής και συνεπάγεται την συνακόλουθη παραίτηση από κάθε σχετική αξίωση έναντι της διοργανώτριας εταιρίας. 14. Διευκρινίζεται ρητά ότι μετά τη λήξη του διαγωνισμού, ή μετά την κατά παράταση ή συντόμευση λήξη του διαγωνισμού ή μετά την ανάκληση του, τα οποιαδήποτε έντυπα συμμετοχής, θεωρούνται αυτοδικαίως άκυρα, ανύπαρκτα, ουδέν επάγονται αποτέλεσμα, δεν δίνουν δικαίωμα συμμετοχής στον διαγωνισμό που έχει λήξει, ούτε δεσμεύουν πλέον οιονδήποτε, παύουν να ισχύουν και δεν παρέχουν κανένα απολύτως δικαίωμα στο έπαθλο. 15. Με τη συμπλήρωση της φόρμας, ο κάθε συμμετέχων στον διαγωνισμό θεωρείται ότι έχει δώσει τη ρητή του συγκατάθεση για την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων του όπως διέπεται από τους όρους, από τις σχετικές διατάξεις της εκάστοτε ισχύουσας νομοθεσίας περί προσωπικών δεδομένων (Ν. 2472/1997 για την προστασία του ατόμου από την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως ισχύει, ν. 3471/2006 κ.λπ.) καθώς και από τις σχετικές αποφάσεις, οδηγίες και κανονιστικές πράξεις της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα με σκοπό την υλοποίηση του παραπάνω διαγωνισμού. Η συγκατάθεση αφορά και την δημοσίευση των ονομάτων των νικητών, δημοσιοποίηση φωτογραφικού υλικού από το σεμινάριο του ELTRUN τόσο στην ιστοσελίδα του ELTRUN και του Συλλόγου, όσο και στο προφίλ τους στο Facebook και σε άλλα τρίτα συνεργαζόμενα με αυτήν μέσα (περιοδικά, εφημερίδες κ.λ.π.). Η επεξεργασία των δεδομένων θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τις πρόνοιες του παραπάνω Νόμου. Κάθε υποκείμενο των δεδομένων διατηρεί δικαίωμα ενημέρωσης, πρόσβασης και αντίρρησης σύμφωνα με τα όσα ο παραπάνω Νόμος ορίζει.